Veřejná zakázka: Energeticky úsporná opatření v rámci akce "Rekonstrukce plaveckého areálu Slaný"

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 57
Systémové číslo: P21V00000010
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 19.07.2021
Nabídku podat do: 05.08.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Energeticky úsporná opatření v rámci akce "Rekonstrukce plaveckého areálu Slaný"
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je výměna podhledu, vzduchotechniky, řešení zateplení objektu kryté plavecké haly ve Slaném.
V souvislosti s odpovědným zadáváním veřejných zakázek, je účastník povinen uzavřít pracovněprávní vztah s osobou
vedenou v evidenci uchazečů o práci na úřadě práce minimálně po dobu provádění stavebních prací, a to v minimálním
rozsahu polovičního pracovního úvazku.
Podrobnější informace jsou uvedeny v dalších částech zadávacích podmínek, resp. v přílohách zadávací dokumentace, jimiž
jsou Projektová dokumentace, Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a Závazný vzor smlouvy.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 20 800 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Víceúčelová sportovní hala Slaný spol. s r.o.
 • IČO: 25105299
 • Poštovní adresa:
  Lacinova 1720
  27401 Slaný
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-000325

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Nabídky jsou podávány prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.dpurevit.cz). Zadávací dokumentace je zveřejněná na profilu zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/viceucelova-sportovni-hala-slany-spol-s-r-o.

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy