Veřejné zakázky DPU REVIT s.r.o.

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je DPU REVIT s.r.o..

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 2.35 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Přístavba a rekonstrukce staré budovy mateřské školy v Kunicích
podlimitní Hodnocení 23.10.2019 18.11.2019 10:00
Evakuační výtahy, Nemocnice Žatec – III. vyhlášení
podlimitní Hodnocení 09.10.2019 25.10.2019 10:00
Parky v Žatci – Revitalizace parků v Žatci, retence vody ve městě – studie - II. vyhlášení
VZ malého rozsahu Hodnocení 18.09.2019 30.09.2019 10:00
Revitalizace a snížení energetické náročnosti bytového domu Francouzská 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 a Krejčíkova 2, 4, 6 Plzeň
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 30.05.2019 17.06.2019 13:00
všechny zakázky