Veřejné zakázky DPU REVIT s.r.o.

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je DPU REVIT s.r.o..

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Snížení energetické náročnosti v areálu společnosti NEPRO stavební a.s.
VZ malého rozsahu Hodnocení 26.04.2022 27.05.2022 10:00
Energeticky úsporná opatření v rámci akce "Rekonstrukce plaveckého areálu Slaný"
podlimitní Hodnocení 19.07.2021 05.08.2021 10:00
Dodávka školních pomůcek – ZŠ Semice
podlimitní Hodnocení 22.06.2021 26.07.2021 16:00
všechny zakázky