Veřejná zakázka: Parky v Žatci – Revitalizace parků v Žatci, retence vody ve městě – studie - II. vyhlášení

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 23
Systémové číslo: P19V00000016
Datum zahájení: 18.09.2019
Nabídku podat do: 30.09.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

  • Název: Parky v Žatci – Revitalizace parků v Žatci, retence vody ve městě – studie - II. vyhlášení
  • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky je zpracování kompletní fotodokumentace místa, dendrologický průzkum, hydrologický průzkum, geodetické zaměření včetně návrhu nových cest, posouzení a návrhu úpravy trasování cestní sítě a zpracování zjednodušené projektové dokumentace ve stupni studie zahradnických úprav parků. Hlavním smyslem projektu je retence vody v krajině, popřípadě využití dešťových vod, vybudování nového rekreačního parku v místě s největší hustotou obyvatel a revitalizace stávajících městských parků. Charakter parků (hlavně u pekárny a Bufo) by měl být velmi přírodní. Doplnění zeleně, mobiliáře (lavičky, odpadkové koše, altány infopanely, krmítka pro ptáky a podobně), vybudování cest ve všech lokalitách. Pro řešené oblasti je nutné zpracovat geodetické zaměření a dendrologický průzkum a návrh ošetření jednotlivých stromů, návrh kácení, plán údržby pro každou lokalitu, kdy režim sekání by měl být šachovnicový, popřípadě v pásech.

Upřesněno v podkladech zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele: https://www.tenderarena.cz/profily/Mesto_Zatec.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

  • Postup: VZMR Otevřená výzva
  • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
  • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

  • Úřední název: Město Žatec
  • IČO: 00265781
  • Poštovní adresa:
    náměstí Svobody 1, 438 24 Žatec

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.dpurevit.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky