Veřejná zakázka: Revitalizace a snížení energetické náročnosti bytového domu Francouzská 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 a Krejčíkova 2, 4, 6 Plzeň

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 12
Systémové číslo: P19V00000005
Datum zahájení: 30.05.2019
Nabídku podat do: 17.06.2019 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

  • Název: Revitalizace a snížení energetické náročnosti bytového domu Francouzská 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 a Krejčíkova 2, 4, 6 Plzeň
  • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o zakázku vyšší hodnoty na stavební práce, zadávanou v souladu s Metodickým pokynem pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014–2020 a § 6 zákona ZZVZ. Předmětem zakázky jsou stavební práce spočívající v provedení nové tepelně izolační konstrukce obvodových stěn a soklu s výměnou dveřních a okenních výplní, rekonstrukce balkónů a další stavební úpravy specifikované v projektové dokumentaci. Jedná se o změnu již dokončené stavby bytového domu. Bytový dům s 1 podzemním podlažím (sklepy), dále s 5-ti až 6-ti nadzemními podlažími, obsahuje celkem 120 bytových jednotek (umístěny nejčastěji ve 2.NP - 6.NP) a dále jednotlivými provozovnami (pouze v 1.NP) o počtu 13 nebytových jednotek. Maximální půdorysné rozměry objektu bytového domu (půdorysný tvar písmene L) jsou o velikosti cca 143,60 (53,40) x 13,50 m, max. výška objektu (úroveň nejvyšší atiky střechy od ±0,000) je +21,50 m. Objekt bytového domu je zastřešený jednotlivými plochými střechami. Stavba bude nadále sloužit jako bytový dům – stavba pro bydlení (2.NP – 6.NP) s provozovnami – komerční prostory (1.NP). Navrhovanými stavebními úpravami nebude dotčen stávající charakter stavby, která je určena pro bydlení. Zastavěná plocha bytového domu bude zvětšena po celém svém obvodě pouze o navrhovanou tloušťku tepelného izolantu a dále o doplnění 12 ks balkonů v nejvyšších podlažích (12 ks balkónových desek = 4 ks směrem do ulice Francouzská a 8 ks směrem do dvora/parku), ostatní parametry stavby zůstanou zcela zachovány.
Podrobnější informace jsou uvedeny v dalších částech zadávacích podmínek, resp. v přílohách zadávací dokumentace, jimiž jsou Projektová dokumentace, Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, Závazný vzor smlouvy a Technické podmínky.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

  • Postup: VZMR Otevřená výzva
  • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
  • Předpokládaná hodnota: 38 830 990 Kč bez DPH

Zadavatel

  • Úřední název: Společenství vlastníků Francouzská 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 a Krejčíkova 2, 4, 6, Plzeň
  • IČO: 75064596
  • Poštovní adresa:

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Nabídky jsou podávány prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.dpurevit.cz).

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy