Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Dodávka školních pomůcek – ZŠ Semice
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je dodávka školních pomůcek do základní školy v obci Semice v souladu s podmínkami zadávací dokumentace.

Podrobnější informace jsou uvedeny v dalších částech zadávacích podmínek, resp. v přílohách zadávací dokumentace, jimiž jsou závazný vzor kupní smlouvy a soupis dodávek.
Místo plnění:
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.dpurevit.cz)
Kontakt: Ing. Petr Stejskal, tel. 774 111 818
Ing. Sandra Fialová, tel. 776 866 010
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum předložení nabídky: 26.07.2021 16:00
Datum zahájení: 22.06.2021 09:09
Elektronické nabídky a žádosti o účast
Odtajnění el. nabídek (žádostí o účast):